با توجه به عدم تولید برخی از مواد اولیه، شرکت شایگان تاو عرش اقدام به واردات برخی از مواد اولیه مورد مصرف صنایع رنگ و رزین می نماید که از جمله آنها محصولاتی شامل پیگمنت های سفید و رنگی، انواع رزین های اپوکسی ، هاردنر ، رقیق کننده های فعال و برخی از مواد افزودنی می باشد.تمام محصولات مذکور از تولید کنندگان مطرح به جهت تامین محصولات با کیفیت خریداری و توزیع می گردد.