صنعت لاستیک به عنوان بخش مهمی از صنایع پلیمری، دارای تنوع بالایی در زیر بخش های مربوط به خود است که به تبع ان مواد اولیه  مختلفی در این صنعت مورد استفاده قرار می گیرد. حال با توجه به این موضوع و همچنین شرایط اقتصادی و مسائل مربوط به تامین مواد اولیه ، شرکت شایگان تاو عرش تلاش خود را در جهت تامین برخی از مواد اولیه و مرتفع نمودن نیاز مشتریان بکار گرفته است